Resultaten

Haptotherapie kan tot de volgende resultaten leiden:

• meer (h)erkenning en acceptatie van eigen gevoelens
• bewuster zijn van je lichamelijke signalen bij druk en stress
• grenzen (aan)voelen, aangeven en bewaken
• meer zelfvertrouwen hebben
• gemakkelijker contacten kunnen aangaan en onderhouden
• blij zijn met jezelf; positiever zelfbeeld
• meer nabijheid en intimiteit ervaren in relaties
• keuzes kunnen maken die bij je passen
• bewust zijn van eigen wensen en verlangens
• vrijer zijn in de keuzes die je maakt
• beter om kunnen gaan met verlies en verdriet